Inga händelser på kommande

Boka din plats här nedan. Valda platser hålls reserverade 15 minuter om bokningen inte fullföljs. Vid problem kontakta kvevlaxuf[a]gmail.com.
 

Kvevlax UFs Julfest 2018

Traditionell julfest med program och dans.
Ingen platsbokning, först på plats väljer.
28.12.2018, fredag, 20:00
144 platser kvar
Kvevlax UF